Serviceverkstad

Varmt välkommen till verkstaden i Kilafors

Vi underlättar ditt företagande genom snabb och pålitlig service. Tillsammans ser vi till att Sverige rullar. Vi reparerar och ger service till släpfordon från alla tillverkare, inte bara till vårt eget sortiment.

Telefon: 0278-65 92 00, tonval 2
Adress: Industrivägen 1, 823 22 Kilafors
E-post: service@kilafors.se

Under sommaren har vi reducerad bemanning. Det kan leda till något längre svars- och väntetider. 

Våra öppettider
07:00 – 16:00

0278-65 92 00 - Tonval 2

Viktigt att veta gällande efterfordon från Kilafors Industri

Serviceplan

En leverans service är gjord på fordonet innan leverans. I denna ingår bland annat en axelinställning För att fordonet skall vara säker att använda och för att garantin skall gälla så måste serviceplanen följas. Protokoll för bromsanpassning (diagram) och ifylld första service vid max 500 mil skall kunna visas vid en eventuell reklamation. Beträffande axlar och fjädring så hänvisar vi till tillverkarens serviceinstruktioner.

Vid 0 km:
 • Däcktrycket är vid leverans 8 bar. Kontakta din däckverkstad för att få en rekommendation om vilket däcktryck som är lämpligt för din körning. Detta ger största möjliga livslängd på däcken.
Efter första resan och efter varje hjulbyte:
 • Efterdragning av hjulmuttrar (600Nm).
Max 500 mil eller senast 2 månader efter leverans:
 • Protokoll på utförd ”Första service” skall kunna uppvisas vid en eventuell reklamation. Innehållet i ”Andra service” finns beskrivna under pkt 5.
 • En hjulinställning är gjord på vagnen innan leverans. För att öka livslängden på däck så rekommenderar vi att en ny hjulinställning utförs vid cirka 500 mil.
Varannan vecka (vid minusgrader dagligen):
 • Avtappning av kondensvatten ur luft-tankar
Varje månad:
 • Smörjning av vändkrans.
 • Kontroll att bromsok kan röra sej på skivbromsade vagnar.
Var tredje månad:
 • Rengöring av ledningsfilter.
 • Kontroll av samtliga ventiler, tankar och slangar efter läckage och nötskador
 • Inspektion av däcken efter ojämnt däckslitage
Åtdragningsmoment

Åtdragningsmoment i Nm (oljade gängor).

Fabrikat Detalj Moment Anmärkning
BRIAB Radialsteg/överfall 540 Kvalitet 10.9
BRIAB Fjäderkrampor (u-bult) 700 Kvalitet 10.9
Vändringsbult 210 Kvalitet 8.8
Dragningsbultar 600-650

Hur ser garantivillkoren ut?

Garantins omfattning:

 • Vi lämnar 12 månaders garanti från när fordonet tas i trafik, max 24 månader från leveransdatum om inget annat anges av ordererkännande.
 • Vi följer Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG 21 om inget annat överenskommits och bekräftats via orderbekräftelse från Kilafors.
 • Garanti gäller för produkt/byggnation i originalutförande. Garantin upphör om produkten/byggnation byggs om eller repareras utan skriftligt godkännande av Kilafors Industri AB.
 • Garanti gäller under förutsättning att produkten/byggnationen genomgår service enligt anvisningar samt att första service utförts vid max 500 mil, protokollet skall vara ifyllt samt återsänt till Kilafors Industri AB tillsammans med utskrift av ODR vid servicetillfället.
 • Garantin gäller under förutsättning att original reservdelar används.

Garantins omfattning

 1. Kilafors Industri AB ansvarar inte för fel beroende/orsakade av:
  • Handhavandefel som ej följer Kilafors Industri Ab instruktioner eller anvisningar
  • Uppenbar misskötsel, vanvård eller överbelastning
  • Ombyggnad eller förändring av produkten/byggnationen utan föregående kontakt med Kilafors Industri AB
 2. Service och reparation som utförts med ej original reservdelar.
 3. Att fordonet utsatts av yttre åverkan eller olycka

Hur reklamerar jag?

Garantianspråk/Reklamationer

 1. Fyll i reklamationsformuläret eller blanketten du hittar på reklamationssidan så snart som möjligt. Viktig information att bifoga är bilder som visar problemet, registrerings-, och eller chassinummer samt en felbeskrivning och eventuellt orsak samt åtgärdsförslag med kostnader. Ärendet bekräftas av reklamationsansvarig inom skälig tid.
 2. Delar till garantireparationer ska tas från Kilafors Industri AB om ingen annan överenskommelse har gjorts med reklamationsansvarig.
 3. Kilafors Industri AB förbehåller sig rätten att bedöma skäliga åtgärder och kostnader.
 4. Fakturor på åtgärder som utförts utan vårt godkännande returneras.

Innan en garantireparation utförs skall alltid vår reklamationsavdelning kontaktas. Det gör du lättast via reklamation@kilafors.se eller 0278-65 92 54

Problem? Kontakta oss.

Anders Söderqvist, Servicechef

Telefon: 0278-65 92 36
Mobil: 070-663 92 72
E-post: anders.soderqvist@kilafors.se


Per Svedlund, Skadesamordnare

Telefon: 0278-65 92 60
Mobil: 070-600 67 59
E-post: per.svedlund@kilafors.se

Känner du dig redo?

Välj ett svenskt kvalitetssläp.

Vi finns i Sverige, Norge, Finland och Baltikum.

Nyfiken på vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt