Reklamationer

Ibland händer det något oförutsett.

Hos oss på Kilafors har du alltid 12 månaders garanti från när fordonet tas i trafik. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel och vi tar därmed inte ansvar för fel som uppstått på grund av vårdslös hantering, felaktig montering eller liknande.

Telefon reklamationshanterare: 0278-65 92 54
Adress: Industrivägen 1, 823 22 Kilafors
E-post: reklamation@kilafors.se

Viktigt att veta

Hur ser garantivillkoren ut?

 • Vi lämnar 12 månaders garanti från när fordonet tas i trafik, max 24 månader från leveransdatum om inget annat anges av ordererkännande.
 • Vi följer Allmänna leveransbestämmelser enligt LFG 21 om inget annat överenskommits och bekräftats via orderbekräftelse från Kilafors.
 • Garanti gäller för produkt/byggnation i originalutförande. Garantin upphör om produkten/byggnation byggs om eller repareras utan skriftligt godkännande av Kilafors Industri AB.
 • Garanti gäller under förutsättning att produkten/byggnationen genomgår service enligt anvisningar samt att första service utförts vid max 500 mil, protokollet skall vara ifyllt samt återsänt till Kilafors Industri AB tillsammans med utskrift av ODR vid servicetillfället.
 • Protokoll för bromsanpassning för dragbil och vagn ska kunna uppvisas.
 • Garantin gäller under förutsättning att original reservdelar används.

OBSERVERA
Av Kilafors inköpta komponenter gäller respektive leverantörs garantivillkor.

Garantins omfattning

 1. Kilafors Industri AB ansvarar inte för fel beroende/orsakade av:
  • Handhavandefel som ej följer Kilafors Industri ABs instruktioner eller anvisningar
  • Uppenbar misskötsel, vanvård eller överbelastning
  • Ombyggnad eller förändring av produkten/byggnationen utan föregående kontakt med Kilafors Industri AB
 2. Service och reparation som utförts med ej original reservdelar.
 3. Att fordonet utsatts av yttre åverkan eller olycka

 

Hur reklamerar jag?

Garantianspråk/Reklamationer

 1. Fyll i reklamationsformuläret eller blanketten så snart som möjligt. Viktig information att bifoga är bilder som visar problemet, registrerings-, och eller chassinummer samt en felbeskrivning och eventuellt orsak samt åtgärdsförslag med kostnader. Ärendet bekräftas av reklamationsansvarig inom skälig tid.
 2. Delar till garantireparationer ska tas från Kilafors Industri AB om ingen annan överenskommelse har gjorts med reklamationsansvarig.
 3. Kilafors Industri AB förbehåller sig rätten att bedöma skäliga åtgärder och kostnader.
 4. Fakturor på åtgärder som utförts utan vårt godkännande returneras.

Innan en garantireparation utförs skall alltid vår reklamationsavdelning kontaktas. Det gör du lättast via reklamation@kilafors.se eller 0278-65 92 54

Nyfiken på vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt