Grus, asfalt & massor

Anläggningstransport

Vi bidrar till morgondagens Samhälle

Vägar, järnvägar, städer och landsbygd utvecklas och förändras. Transportlösningar från Kilafors har varit en del av utvecklingen i decennier. Tillsammans ser vi till att effektivisera bortforslingen av massor och underlättar utkörningen av material.

En modern, flexibel lastväxlarvagn med tipp. Perfekt för åkare med varierad last. Finns i 3- och 4-axligt utförande.

Vagnen är utformad med en smart släde som minskar friktionen vilket ger mindre slitage. Släden går dessutom väldigt mjukt och tyst vilket ger en bättre arbetsmiljö för chauffören. Tack vare den låga vikten kan du som åkare ta mer last och öka lönsamheten.

Läs mer om våra lavetter

Glidern är en 4- eller 5-axlig lastväxlarvagn. En vagn som ”ligger i tiden” med möjlighet att använda alla upptänkliga rullflak för bästa kapacitetsutnyttjande året om.

Vår konstruktion ger många fördelar som t ex flakrangering, driftsäkra slädar och luftcylinderlås. Den är lätt och den är låg, vilket gör att optimalt utnyttjande uppnås

Läs mer om våra Gliders

Originalet från tyska Fliegl med unikt tvåstegs-system utan teleskopcylindrar för snabb och säker avlastning.​ Push off-vagnen ger maximal stabilitet även i sluttningar, jämfört med konventionella tippsystem.​

Snabb och säker avlastning under broar, kraftledningar och  i tunnlar.​

Läs mer om vår nyhet Push-off

Det blir inte smidigare än så här. En nätt kärra med tipp som nästan kan vända på en femöring. Produkten för åkare som ofta har begränsat med manöverutrymme.

Läs mer om vår lastväxlarkärra med tipp

Över 200 000 km stort vägnät ska bli ännu större.

Visst är det kul att vara i en bransch som växer? Idag har vi ett väldigt stort och välutvecklat vägnät på hela 214 800 km som växer för varje år. Det planeras dagligen nya projekt och det satsas miljarder för att fortsätta utvecklingen utav ett av världens bästa och modernaste vägnät.

Vi har funnits sedan början på 1960-talet och sett många förändringar. Men vår filosofi är densamma som då, vi ska finnas där för åkarna och deras behov.

Nyfiken på vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt