Vår historia, nuet och framtiden

Av åkare. För åkare. Sedan 1961.

I början av 1960-talet fanns det ett starkt behov av funktionella släp till konkurrenskraftiga priser bland svenska åkare. Därför bildade åkarna själva det företag de saknade på marknaden. Idag är vi Sveriges största tillverkare av släpvagnar, kärror och lastbilspåbyggnader för transporter inom skog- och anläggningssektorn. Vi har lyckats att vara relevanta i över 60 år.

Vi vet vad vi pratar om

Över 12 000 ekipage har rullat ut från fabriken i Kilafors. Gedigna konstruktioner med lång livslängd har varit vårt signum sedan start. Stor förståelse för åkaren och ett nära samarbetet med branschen har gjort oss till en efterfrågad aktör. Det gör att Kilafors-åkare tryggt kan köra mil efter mil, last efter last.

1961 - Kilafors grundades av Sveriges Åkeriägare

1989 - Kilafors förvärvades bolaget av investmentgruppen ACC

1994 - Aktiebolaget BRIAB-Kilafors bildades när konkurrenterna Kilafors och BRIAB gick ihop

1997 - Translink köper Kilafors

2005 - Kilafors får ett systerföretag i Örebro när Translink köper Ory

2007 - Translink köpte MST Mjölby släp och trailer släpvagnar som inkorporerades i Kilafors

2009 - Translink köpte STS service för tunga fordon

2011 - Translink köpte Hjelms Iggesund Bilpåbyggnationer som inkorporerades i Kilafors

  1. 1961
  2. 1989
  3. 1994
  4. 1997
  5. 2005
  6. 2007
  7. 2009
  8. 2011

Visste du det här om oss?

Vad gör Kilafors Industri unikt i branschen?

Sedan 1961 har vi specialiserat oss på att tillverka lastbilssläp, påbyggnader, släpvagnar och kärror, anpassade för det nordiska klimatet och byggda i Sverige. Vår framgång bygger på att vi förstår åkarnas behov och erbjuder hållbara och kvalitativa lösningar.

Hur har Kilafors Industri bibehållit sin marknadsposition genom åren?

Genom att ständigt anpassa oss till branschens utveckling och upprätthålla en nära relation med våra kunder, har vi kunnat erbjuda relevanta och effektiva transportlösningar i över 60 år.

Vilka är de främsta fördelarna med Kilafors produkter?

Våra produkter kännetecknas av gedigna konstruktioner, lång livslängd och effektivitet. Vi fokuserar på att leverera hållbara lösningar som erbjuder hög kvalitet och tillförlitlighet.

Hur prioriterar Kilafors Industri hållbarhet och miljö?

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom kontinuerliga förbättringar i produktionsprocessen och att erbjuda energieffektiva produkter som bidrar till en hållbar framtid.

Vilken roll spelar kundanpassning i er verksamhet?

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras unika behov och hitta lösningar som möter dessa krav, vilket säkerställer en optimal transportlösning för varje enskild kund.

Hur bidrar Kilafors Industri till en säkrare arbetsmiljö för åkare?

Vi prioriterar utformningen av våra produkter för att säkerställa en trygg och enkel hantering, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö för chaufförerna.

Hur stödjer Kilafors Industri sina kunder genom produktens livscykel?

Från idé och konstruktion till återvinning av material, agerar vi som en partner genom hela produktens livscykel, vilket säkerställer kvalitet och hållbarhet över tid.

På vilket sätt bidrar Kilafors Industri till industrins framtid?

Genom vårt engagemang i organisationer som Sveriges Åkeriföretag Gävleborg och Teknik College, samt vårt fokus på innovation och utbildning, bidrar vi aktivt till branschens utveckling och framtid.

Hur säkerställs kvaliteten på Kilafors produkter?

Vår kvalitetsansvariga genomför noggranna kontroller av alla delar och funktioner innan en produkt lämnar fabriken, vilket garanterar högsta kvalitetsstandard.

Vad gör Kilafors Industri för att ständigt förbättra och innovera?

Vi investerar i kontinuerlig produktutveckling, framtidsspaning och nära samarbete med branschen för att ligga i framkant med innovativa lösningar som möter morgondagens utmaningar.

Många olika roller, men alla med samma fokus

Hos oss har vi bland annat svetsare, ingenjörer, ekonomer, säljare och tekniker. Vissa har själva drivit åkeri, andra kanske en förälder eller släkting som haft det. Det gemensamma är att vi alla har en stark drivkraft att hjälpa Sveriges åkare att kunna vara ute på vägen och se till att alla transporter kommer dit de ska. Det enda vi ber dig om är att ta med oss på resan.

Branschintresset driver oss framåt

Mycket har hänt sedan 1960. Branschen har utvecklats. Vi har utvecklats, men vår grund är detsamma – vi ska finnas där för åkarna. Vår CEO Carina Jakobsson är ordförande i Sveriges Åkeriföretag Gävleborg och vi jobbar nära bland annat Teknik College för att säkra kompetensen framåt.

Framgång ​genom långsiktighet ​och ett ständigt lärande

Sedan 1997 har vår ägare Translink genom strategiska uppköp skapat en stabil grund och hög kompetens inom tunga transporter och äger idag två av Sveriges ledande bolag – Kilafors och Ory.

Läs mer om Translink.

Nyfiken på vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt