Välkommen till Kilafors

Vår affärsidé                                                                                                                            
Tillverka marknadens bredaste sortiment av driftsäkra släpvagnar,
baserade på beprövade konstruktioner och komponenter.                           

Vår position
Kilafors är Sveriges största tillverkare med det mest kompletta    
programmet av släpvagnar. Kilafors har marknadens främsta
eftermarknadsutbud för optimal driftsekonomi och högt andrahandsvärde.

Vårt erbjudande
Driftsäkra släpvagnar, byggda för nordiska förhållanden, med ett väl
utvecklat serviceutbud för bästa totalekonomi.

Vår mission
Genomtänkta lösningar som förenklar kundens vardag.
                                                                                                                                                                   
Vår vision
Ett bekymmersfritt ägande med ständigt rullande släp.