Flis

Trygga lastlösningar för skogsindustrin.

Ständiga leveranser av förnyelsebar energi.

Omställningen från fossila till förnybar energi inom värmeförsörjningen har en stor inverkan på klimatet i Sverige. Omställningen har minskat utsläppen av fossil koldioxid från uppvärmning till nära noll på många orter. Idag finns över 500 fjärrvärmenät runt om i Sverige. Värmeverken är ständigt beroende av transporter av bränsle flis och andra brännbart material.

Världsledande.

Du som kör flis jobbar i en framtidsbransch. Bioenergin är konkurrenskraftiga lösningar på våra energibehov inom; el-, värmeproduktion och fordonsbränsle. Tack vare närheten till skogen ligger Sverige i framkant när det gäller förnybar energi. Vi har stora möjligheter att bli världsledande inom ett kompetensområde som alla kommer att behöva.

Enkel hantering.

För oss på Kilafors är produkter som bidrar till ett hållbart samhälle en självklarhet. Tillsammans med dig som åkare vill vi skapa effektiva transportlösningar för biobränsle. Våra lösningar bygger på våra beprövade chassin med genomtänkta flisburar som medför enkel hantering och säkra transporter.

Bioline

Ett fliskoncept från Kilafors.

Contact Us

Alla vill vara en del av något, även vi. Fördelen vi har är att vi har en stabil grund att stå på. Kilafors grundades år 1960 av Sveriges åkerier och det var tydligt vad vi ville åstadkomma. Tillsammans skulle vi ta fram de bästa produkterna, anpassade för det hårda nordiska klimatet och se till att vi alla kunde dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet.