Vikten av pålitliga komponenter.

Tireboss tillåter fordon att anpassa sitt däcktryck beroende på belastning och hastighet. Det leder till ett lägre marktryck, vilket avsevärt minskar skador på känsliga vägar och terränger. Minskade vägskador innebär inte bara en positiv miljöpåverkan utan också ekonomiska besparingar för markägaren i form av lägre underhålls- och reparationskostnader för väginfrastrukturen.

Genom att möjliggöra effektivare passager över olika terränger, även under svåra förhållanden, ökar effektiviteten och produktiviteten. Förutom att minska direkta kostnader för vägunderhåll och däckbyte, bidrar systemet till en förbättrad bränsleekonomi genom att anpassa däcktrycket efter aktuella förhållanden.

Läs mer om Tireboss

Tireboss CTI-system

 

Med Tireboss får du bland annat:

  • förbättrad effektivitet,
  • förbättrad tillgänglighet och
  • minskning av skador på vägar.

Fler leveranser, artiklar och aktuellt från Kilafors

Nyfiken på vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt