Infra

Tyngre och fler laster.

Sverige växer mer och mer för varje dag. Vägar, tågnät, parker och fastigheter är de viktigaste delarna för att bygga hållbara samhällen. Släp och lastvagnar från Kilafors har varit en del av utvecklingen i decennier. Tillsammans ser vi till att effektivisera bortforslingen av massor och underlättar utkörningen av material. Vi bidrar till morgondagens Sverige.

Över 200 000 km stort vägnät ska bli ännu större.

Visst är det kul att vara i en bransch som växer? Idag har vi ett väldigt stort och välutvecklat vägnät på hela 214 800 km som växer för varje år. Det planeras dagligen nya projekt och det satsas miljarder för att fortsätta utvecklingen utav ett av världens bästa och modernaste vägnät.

Mil efter mil.

På Kilafors tänker vi på helheten. Det är viktigt att ha produkter som håller över tid och minimerar onödiga stopp. Våra produkter är framtagna för att klara alla påfrestningar som det svenska klimatet kräver och vi jobbar ständigt med att hitta smartare och effektivare lösningar. Med vår unika balkkonstruktion kan du känna dig trygg. Vi hjälper dig att köra längre och tyngre.

Glider

Lavett

Kärrchassi

Contact Us

Alla vill vara en del av något, även vi. Fördelen vi har är att vi har en stabil grund att stå på. Kilafors grundades år 1960 av Sveriges åkerier och det var tydligt vad vi ville åstadkomma. Tillsammans skulle vi ta fram de bästa produkterna, anpassade för det hårda nordiska klimatet och se till att vi alla kunde dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet.