Framtidens hållbara transporter formade av elever i Kilafors.

För oss är det viktig att tidigt väcka ett intresse hos barn och unga för vår bransch, så när vi fick frågan av Kilafors skola om vi ville samarbeta med klass 4-5 där vad svaret givetvis ja. Skolan skulle inom ramen för Ung Företagsamhet samarbeta med det lokala näringslivet.

Uppdraget vi gav eleverna var:
Hur kan Kilafors Industri bidra till en mer hållbar transportsektor inom Fair Transports-ramar. Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Det ska säkerställa att transporter utförs på ett ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart sätt. Något vi gärna vill vara en del av.

Totalt sju grupper presenterade sina lösningar under den regionala UF-mässan den 27 mars i SBB Arena, Bollnäs. Kilafors elevernas innovativa idéer belyser vikten av tidig entreprenörskapsutbildning och vår roll i att säkra framtida kompetens inom transportindustrin.

grupp1

 

 

På den stora regionala mässan den 27 mars visades resultatet av elevernas arbete upp tillsammans med över 200 UF-företagande och 850 gymnasietreor från hela länet. Vilket grej!!

 

 

Fler leveranser, artiklar och aktuellt från Kilafors

Nyfiken på vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt